marked

Den Danske Kirke i Sydney afholder hvert år to markeder, Julemarked og Skandinavisk Marked. Begge markeder er med til at sikre den fortsatte kirke i Sydney og Australien. De to markeder er kirkens største fundraising event i løbet af året. Læs mere om de to markeder under julemarked & Skandinaviske marked.

Der afholdes hvert år et julemarked i Brisbane og Melbourne.