Sponsorering

Den Danske Kirke i Australien får ikke økonomiske midler fra Danmark, men vi skal ved fundraising, sponsorer og donationer selv skabe vores økonomiske fundament. Derfor er vi dybt afhængige af sponsorater og bidrag fra firmaer såvel som private. Til gengæld prøver vi at gøre vores bidragsydere og sponsorerer så tydelige som muligt blandt danskere og i det australske samfund – blandt andet i Newsletter og på hjemmesiden.

Der er flere måder at støtte på: Man kan blandt andet annoncere i Newsletter eller man kan støtte vores julemarked med gaver eller frivilligt arbejde.

Der er mulighed for købe vores sponsorpakker, som findes i tre niveauer – bronze, sølv og guld:

 

Guld sponsorer

Guld sponsorer

Sølv Sponsorer

Sølv Sponsorer

Bronze Sponsorer

Bronze Sponsorer

I hver sponsorpakke ligger forskellige platforme for at nå ud til danskere og dansksindede i Australien, f.eks. via Newsletter, vores hjemmeside og Facebookside, i de månedlige nyhedsmail og meget andet.

Derudover kan man også støtte konkrete projekter og aktiviteter, for eksempel: Legegrupper, Julemarked, Juleaften, Skt. Hans fest, renovering af bygninger og meget mere.

Ring til kirkekontoret og hør nærmere om, hvordan du kan støtte og hvordan du kan få et tilbud, der passer lige til dine behov.

Hvert år har vi også en stor gruppe af sponsorer til vores julemarked.

Uden dem kunne vi ikke funde daglig drift a kirken

 

Klick her for at se sponsorerne for dette års julemarked

Fonde

Dannebrogsfonden, Melbourne

Et stort tak til alle private, som giver bidrag, såvel ugentligt som månedligt og årligt. Vi er taknemmelige for jeres støtte.

Et varmt tak til alle frivillige, som giver timer og arbejdskraft ved store og små arrangementer. Vi kunne ikke gøre det uden jer!