Tak til/Thanks to

Danish Church in Australia får ikke økonomiske midler fra Danmark, men vi skal ved fundraising, sponsorer og donationer selv skabe vores økonomiske fundament. Derfor er vi dybt afhængige af sponsorater og bidrag fra firmaer såvel som private. Til gengæld prøver vi at gøre vores bidragsydere og sponsorerer så tydelige som muligt blandt danskere og i det australske samfund – blandt andet i Newsletter og på hjemmesiden.

Der er flere måder at støtte på: Man kan blandt andet annoncere i Newsletter eller man kan støtte vores julemarked med gaver eller frivilligt arbejde.

Fra juli 2013 er der også mulighed for købe en helt ny version af vores sponsorpakker, som findes i tre niveauer – bronze, sølv og guld:

I hver sponsorpakke ligger forskellige platforme for at nå ud til danskere og dansksindede i Australien, f.eks. via Newsletter, vores hjemmeside og Facebookside, i de månedlige nyhedsmail og meget andet.

Derudover kan man også støtte konkrete projekter og aktiviteter, for eksempel: Legegrupper, Julemarked, Juleaften, Skt. Hans fest, renovering af bygninger og meget mere.

Ring til kirkekontoret og hør nærmere om, hvordan du kan støtte og hvordan du kan få et tilbud, der passer lige til dine behov.

Fonde

Dannebrogsfonden, Melbourne

Guld-sponsorer

Bonjour Pattisserie
Phone: (02) 9489 7379

Blond Catering
Phone: 
(02) 9550 0662

Sølv-sponsorer

Blue Water Shipping
Phone: (02) 8387 4489

Svitzer Australia Pty Ldt
Phone:
(02) 9355 3100

Sydney Euro-Center 
Phone: (02) 8274 5700

 

Andre Sponsorer

Arla Mayer Australia
Phone: 
(02) 9669 221

De’lish
Phone: (02) 9416 5916

IT Assist
Phone: 
(02) 6100 3828

Matzen Cargo
Phone: 
(02) 9316 4482

Tak til

Et stort tak til alle private, som giver bidrag, såvel ugentligt som månedligt og årligt. Vi er taknemmelige for jeres støtte.

Et varmt tak til alle frivillige, som giver timer og arbejdskraft ved store og små arrangementer. Vi kunne ikke gøre det uden jer!