Medlemskab/Membership

Medlemmer er det bedste argument for at have en dansk kirke så langt fra Danmark. Med andre ord: Uden medlemmer – ingen kirke.

Din støtte gør det muligt at have en dansk præst i Australien. Det muliggør, at vi kan fejre danske gudstjenester med danske salmer, som det kendes fra Danmark. Det betyder også, at børn kan blive døbt og konfirmeret, og det gør det muligt at blive viet og begravet på dansk.

Derudover vil vi også gerne være et socialt og kulturelt samlingspunkt til glæde og gavn for alle danskere i Australien.

Den Danske Kirke i Australien får ingen støtte fra den danske eller australske stat og har kun støtte fra Danske Sømands- og Udlandskirker i Danmark. Vi er derfor dybt afhængige af medlemmernes frivillige hjælp og ikke mindst økonomiske støtte.

Som medlem er du med til at sikre, at der fortsat er midler til at have en dansk kirke i Australien. Som medlem modtager du kirkens Newsletter 4 gange årligt, ligesom du modtager informationer via mail om kommende arrangementer i henholdsvis Sydney, Melbourne og Brisbane.

Prisen for et års medlemskab pr. husstand er følgende:

Sydney / NSW: $50 hvis du er over 65 år, øvrige $75
Melbourne / VIC:  $50 hvis du er over 65 år, øvrige $75
Brisbane / QLD: $30
Andre stater: $30

Du kan også vælge at give en større donation eller et fast beløb til kirken, fx hver måned (alternativ til kirkeskatten i Danmark).

Prisforskellen skyldes, at det er et forskelligt antal aktiviteter og gudstjenester, alt efter hvor du bor.

Klik her for at gå til online betaling via Paymate og følg instruktionerne herunder:

Paymate er en online gebyrfri betalingsløsning, hvor dine kortoplysninger bliver behandlet sikkert. 

Under “Order or Item no.” vil det hjælpe os meget, hvis du benytter følgende forkortelser for din betaling:

 • Medlemsskab Sydney: MS
 • Medlemsskab Melbourne: MSM
 • Medlemsskab Brisbane: MSB
 • Donation: DON
 • Varekøb: VAR
 • ANDET (angiv venligst for hvad)

Udfyld med navn, adresse, kortoplysninger og beløb og tryk “Submit payment”.

Har du problemer med betalingen, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte kirkekontoret.


In  English

Paymate is an online payment solution free of charge. Your card information will be treated safely.

Under “Order or Item no.” we ask you to please use one of these abbreviations:

 • Membership Sydney: MS
 • Membership Melbourne: MSM
 • Membership Brisbane: MSB
 • Donation: DON
 • Goods: VAR
 • OTHER: (Please specify)

Fill in name, address, card information and amount and click “Submit payment”.

If you have any problems with your payment, you are always welcome to contact the church office.