Brisbane Legegruppe/Brisbane Playgroup

Den danske legegruppe mødes hver fredag i Heimdals lokaler fra kl. 9.30 til 11.30. Aldersgruppen er fra 0 til 5 år, søskende til yngre børn er velkomne i ferierne.

Det koster 2$ hver gang pr. familie, medlemskab af Playgroup Queensland og den danske klub Heimdal er en betingelse.

I Brisbane er der udover kirken også en lang række tiltag fra Den Danske Forening, Heimdal. Der er café samt løbende, forskellige arrangementer.