BEGRAVELSE

Når en person dør, vil man oftest henvende sig til en lægmand, der kan hjælpe med alt det praktiske og juridiske ved døden.

En af de ting, du er enig med begravelsesmanden, er, om en præst skal være involveret i begravelsen eller ministeriet.

Hvis du ønsker, at den danske præst i Australien skal deltage, skal du kontakte præsten og arrangere tid og sted til en samtale og til selve handlingen.

Det danske begravelsesritual følges, men vi tager gerne hensyn til lokale skikke, hvis de falder inden for rammerne af den evangeliske lutherske kristendom. Ritualet kan være på både dansk og engelsk.

Vi beder om en donation på $300, hvis du ikke er medlem af Den Danske Kirke i Australien. Dertil kommer betaling til en eventuel organist (honorar kan variere). Ønskes det at begravelsen skal foregå andet sted end kirken, eksempelvis i et krematori, skal leje af dette også betales udover.