Om os/About us

Den Danske Kirke i Australien har hovedsæde i Frederikskirken i Sydney.

Derudover er der en dansk kirke i Melbourne og Brisbane. Hver enkelt kirke har deres egen kirkekomité, men Bente Holdgaard er præst for alle menighederne.
På denne side kan du finde kontaktoplysninger samt se, hvordan du finder frem til de enkelte kirker.

Kirkekontoret i Sydney har som hovedregel åbent mandag-fredag fra 9.00-16.00. Men der kan være situationer, hvor vi er ude af huset, så hvis du kommer langvejs fra, ring da og lav en aftale, så du ikke kommer til en låst dør.

Sydney

Når du kommer til Frederikskirken, kommer du til et lille stykke Danmark. Her er hovedsproget dansk og du befinder dig pludselig et sted, hvor andre også forbinder noget med Matador, Margrethe den anden og Matador Mix.
Frederikskirken er kort sagt stedet, hvor du kan mødes med andre danskere, tale dit modersmål og hvor der er en fælles dansk referenceramme.

Medlemskab af Frederikskirken koster $75 om året for en familie og $50 for pensionister. Kontakt kirkekontoret, hvis du ønsker at blive medlem.

Melbourne

Den Danske Kirke har i 25 år haft en menighed i Melbourne.

Der er gudstjeneste med den danske præst én gang i måneden (i hovedreglen den 2. søndag i måneden), hvor vi låner den svenske kirkes dejlige kirke og lokaler.
Medlemskab af Den Danske Kirke i Melbourne koster $75/$50 consession per husstand. Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte kirkekontoret i Sydney.

Brisbane

Der afholdes tre gudstjenester om året og et julemarked Gudstjenesterne afholdes i St. Marks Lutheran Church, 71 Newnham Road, Mt. Gravatt East.

Gudstjenester i Brisbane:

2019

SØNDAG d. 24 marts

LØRDAG d. 25. augustkl. 14.00 (AGM efter gudstjenesten)

Julemarked:

Lørdag d. 16. november 2019

Medlemskab af Den Danske Kirke i Brisbane koster $30 om året pr. husstand, $20 for concession Hvis du ønsker at blive medlem, kan du kontakte kirkekontoret i Sydney.